Træn kreativiteten

Når elever på konservatoriet skal lære noget nyt, går de igennem en tredelt proces. Bevidstgørelse, automatisering og afslapning. Først skal de gå igennem hver en node i det musikstykke, de skal lære. Dernæst skal de øve det – automatisere det. Til sidst skal de slappe af, mens de gør det. De skal lægge al deres energi i at spille stykket, mens de forholder sig afslappet. 

Denne tredelte proces er det afgørende princip for læring. 

Når man taler om innovation, er det afgørende at lære noget nyt. Når man øver sig i at være kreativ, ændrer hjernen sig, og man bliver derfor bedre til at være kreativ. Hvis man ikke øver sig i at lære, så lærer man det aldrig. Det er nemlig sådan med forbindelserne i hjernen, at hvis man ikke bruger dem, går de tabt. ”Use them or lose them”.  

Problemet for mennesker er, at det, vi tænker i dag, afgør, hvad vi kan tænke i morgen. Derfor er innovation ikke noget, der bare sker. Det er noget, man øver sig på. Af samme grund kræver Peter Vuust ”kun” én ting af sine medarbejere hver dag. De skal skabe noget nyt. Det holdt han oplæg om på Klean Masterclass 2018.

Peter Vuust

Hvordan lærer man at skabe noget nyt som organisation og som menneske? Kreativitet er, ligesom alle andre færdigheder, noget der skal trænes, sagde Peter Vuust - professor, hjerneforsker og jazzmusiker - på Klean Masterclass.