Af Ole Østergaard

Skrot analysen og byg det der virker

Vi ser en del virksomheder, som er berøringsangste over for digital udvikling. Virksomheder som prøver at overbevise sig selv om det helt rigtige næste træk ved at kortlægge og analysere.

Men måske er analyser og kortlægning med til at fastholde et usundt mønster ved kun at skabe en tilsyneladende retning og ro.

Jeg tror, det er menneskeligt at ville sikre sig, at de initiativer, vi sætter i gang, bliver en succes. Det gælder i høj grad professionelt. I mange dele af erhvervslivet er det risikofyldt farvand at stå som ansvarlig for noget, der fejler. Så vi forsøger at sikre os ved at analysere ‘godt' til bunds, inden vi igangsætter. Om ikke andet har vi da et alibi, hvis det skulle gå galt. Det virker naturligt.

Taler vi digital modenhed, viser undersøgelser fra bla. MIT imidlertid, at noget af det, der bremser udviklingen i meget konservative organisationer, er den store trang til det, vi traditionelt betragter som ‘fast grund under fødderne’. I litteraturen findes der et begreb for det, der kan ske - Analysis Paralysis - at vi ender i en tilstand lammet af analysebehov og forskellige fortolkninger af samme analyser. Vi overanalyserer og får ikke handlet.

Organisationer, som flytter sig markant digitalt, er præget af høj grad af digital nysgerrighed kombineret med evnen til at bruge teknologier til at flytte og udvikle forretning. Dykker man lidt i de to akser, handler det om forandringsledelse med digital orientering og en kultur, hvor man på den ene side oparbejder evnen til at eksperimentere og fejle hurtigt og på den anden sikrer, at de initiativer, der viser positive resultater, har økonomisk ballast til, at der foretages næsten omgående skalering.

Vi kan se, at i eCommerce projekter virker det at arbejde målrettet sammen med vores kunder på at fremelske en projektkultur, hvor vi både er eksperimenterende og samtidig styrer stramt. At fremdrift og resultater er langt større i projekter, hvor vi hurtigt sikrer, at ideer virker eller alternativt og lige så vigtigt hurtigt afliver det, som ikke virker. Det gælder inden for forretningsmæssige discipliner som den rette digitale køreplan, det gælder udvikling af konkret eCommerce funktionalitet, og det gælder bruger- og kundevendte designs og grænseflader med test af, hvad der f.eks. skaber salg. Vi tager små skridt, alle kan overskue og holder fast i det, der virker og dropper det, der ikke gør. 

Når der opbygges erfaring og konkrete resultater baseret på en sådan innovativ samarbejdsmodel, kommer der stille og roligt mere af den ingrediens, der i første omgang manglede og måske har affødt behovet for analyserne - tillid. Tillid til at vi er på det rette spor, og at vi går efter et fælles mål.

I det perspektiv er det interessant at være leverandør i en verden, der fordrer stadig højere hastighed. Det omfattende analysearbejde er under pres alene af den grund, at det tager for lang tid, og at det bliver mere og mere synligt, at det ikke virker. I stedet for den store arbejdsgangsanalyse og den store kravspecifikation så lad os i små skridt udvikle, måle på resultaterne og gøre mere af det, der virker.

Du får højere implementeringshastighed, større sikkerhed for leverance og kvalitet, organisatorisk smidighed og i sidste ende en højere grad af digital modenhed. Nogle af de afledte effekter kan være bedre evne til at tiltrække de talenter, din virksomhed helt sikkert vil få brug for til at fastholde en positiv udvikling.

Det synes næsten for enkelt til at være sandt, når en samarbejdsmodel som beskrevet ovenfor kører og virker. Men netop fordi det er tillid og åbenhed, der er omdrejningspunktet, og vi er i et kunde- leverandørforhold, hvor vi udveksler økonomi, er det sværere end som så. 

Det er muligvis menneskeligt at ville have fast grund, men udover at den under alle omstændigheder er illusorisk (hvilket mange fejlslagne projekter med godt analytisk udgangspunkt dokumenterer), så tror jeg faktisk også, det i sidste ende er mere menneskeligt at være kreativ, eksperimentere, udvikle sig sammen med andre og mærke den positive energi i udfoldelsen af fremdrift. Det understøtter samtidig noget af det, som mange tungere organisationer efterspørger - en form for iværksætterkultur, hvor frygten ikke er så dominerende.