Skab et godt fundament - Fleksibel samarbejdsmodel

For nylig læste jeg en artikel i Lederne. Her blev digital transformation beskrevet som en rejse uden destination. Jeg synes, det er en god beskrivelse.

Den rører ved den usikkerhed, vi egentlig altid er underlagt som mennesker, men som vi gerne undgår. At vi ikke ved, hvor vi er i morgen.

Det er en usikkerhed, vi normalt håndterer ved at have masser af planer. Noget vi skal. Det gælder i stort og småt. Noget vi skal købe, bygge, sommerferien er planlagt, næste års ferie, ny bil, nyt hus - planer. Det giver i sig selv en fornemmelse af stabilitet. At have noget i gang.

Det underlige er, at mange af os, samtidig med at vi på den måde skaber en psykologisk sikkerhed, længes efter det modsatte eller noget andet. Der er i samtiden et enormt træk efter at se på kreative mennesker på TV, se folk tage i vildmarken, se nogen bygge noget op fra bunden uden sikkerhedsnet. Måske en anden form for menneskelig udfoldelse.

Digital transformation er først og fremmest en udvikling, som trinvist omstiller virksomheder og samfund. Det sker gennem en kombination af teknologiers indflydelse på vores omverden og et skift i vores mindset. Det sidste tvinges på en måde igennem som en konsekvens af vores egne teknologiske landevindinger. Vi må kunne rumme omstillinger, vi reelt ikke forstår.

Til daglig arbejder vi i vores virksomhed med metoder og processer, der bedst muligt tager kunderne i hånden, så vi sammen kan tage nogle af de skridt, transformationen består af. Kunden kommer med sin forretningsindsigt, vi kommer som eksperter i proces og metode. Vi arbejder med mennesket i centrum.

Man kan skære det ind til, at transformation er en samarbejdsform. En samarbejdsform, hvor vi ikke på forhånd kan sige, hvor vi lander, men hvor vi udforsker potentialer. Vi eksperimenterer.

Er det så specielt forretningsorienteret? Ja, hvis man kigger på nogle af de seneste analyser, kommer designdrevne samarbejdsformer til at fylde meget de kommende år, og der er bundlinje i det. 81% af deltagerene i en undersøgelse, Optimizely har lavet blandt 800 beslutningstagere, peger på, at kompetencer i at stille spørgsmål og eksperimentere er centrale for vækst. Vi er i en overgang fra at prøve at forstå, før vi handler, til at handle og eksperimentere for at forstå. Og vi gør det i samarbejde og i stigende grad på tværs af faggrupper. 

Selvom de fleste kan se nødvendigheden af en sådan tilgang, kan det stadig være svært at involvere sig med en kreativ tilgang. Vi oplever, at ledere ser en mere eksperimenterende samarbejdsform som noget, medarbejdere udfører, og som lederne ikke selv er en del af. Så vidt jeg kan se en farlig kurs både personligt og for virksomheden i en verden, der bliver stadig mere sammensat.

Der er en kæmpe mulighed i længslen efter udfoldelse. Både i forhold til arbejdsmiljø og bundlinje. Alle de virksomheder, vi har analyseret og taler med, har efter eget udsagn medarbejdere, der er nysgerrige, iderige og gerne vil bidrage. Så hvis tingene ikke flytter sig, skal der måske andre personlige mål til. Mål som understøttes af en fleksibel og eksperimenterende samarbejdsform. Transformation i små målrettede skridt ligesom vi rejser i mindre etaper, når vi er på rejser uden helt fast destination.

Klean har arbejdet med digital forretningsudvikling i mere end 10 år. Kompleksiteten i løsningerne er øget i takt med øgede krav fra markedet (privat og erhverv). Onlineløsninger er i sig selv over perioden blevet stadig mere forretningskritiske. Som forbrugere i en onlineforretning forventer vi god service og smidig håndtering fra ordreafgivelse til levering. Vi stiller de samme høje krav til enhver anden form for onlineservice. Et godt fundament er vigtigere end nogensinde.