Af Ole Østergaard

Digitalt: Kreativitet handler om at trække fra

Når vi skal udvikle nye digitale løsninger er der mange veje, vi kan gå. Ofte kan det virke direkte hæmmende på kreativiteten, at mulighederne synes uendelige. Så hvad gør man for at finde retning?

Kernen i det, vi i erhvervsmæssig sammenhæng kalder innovation, er kreativitet. Gnisten, der tænder vores kreativitet, omtaler vi som inspiration.

En af mine egne inspirationskilder er tegneren og forfatteren Austin Kleon. Med en humoristisk tilgang tegner og skriver han i bøger og på sin blog om kreative processer og livet i almindelighed. Og ikke mindst deler han flittigt af sine egne inspirationskilder.

Kleon er bl.a. inde på, at i en tid, hvor det digitale overskygger næsten alt, er det vigtigt at træde væk fra skærmen og bringe andre dele af bevidstheden og ikke mindst kroppen i spil – ikke bare fingrene på tastaturet. Jeg synes, det passer godt med designtænkningen og brugercentrerede innovationsmetoder, hvor også fysiske prototyper af forskellig art bringes hurtigt i spil, så der kan handles / testes og eksperimenteres på nye måder, og udviklingsprocesser målrettes.

Så taler han om, at kreativitet handler om at trække fra. Simpelthen skære alt det overflødige væk som et middel til at frembringe inspiration. Man skulle måske tro, at det at holde alle muligheder åbne var inspirerende i sig selv, men i virkeligheden er det hæmmende for inspirationen. Nogle begrænsende spilleregler kan gøre hele forskellen i forhold til idegenerering. Vi kender det fra dogmereglerne i filmens verden. I vores egen digitale udviklingsverden har vi set, at det, vi kalder MVP (minimum viable product) eller den mindst mulige løsning, vi kan lave med størst mulig effekt, er et rigtigt godt redskab. Der er i den tilgang indbygget et sundt pres for kreativitet, samtidig med at tilgangen i en overordnet projektmodel giver mulighed for at teste og videreudvikle i mindre meningsfulde skridt frem mod en endelig løsning.

Endelig taler Kleon om, at man skal huske, at der ikke er noget, der er 100% originalt. Vi står alle på skuldrene af andre. Så han opfordrer til, at man i stedet for at tænke på det helt unikke og originale tænker på at få eksekveret – handlet. Igen - Kleon er kunstner, men det passer meget godt med de udviklingsmetoder vi har set vinde frem og virke de seneste år. I stedet for den lange analyse og de helt på papiret rigtige og originale tanker, så handler det om at få bygget noget og testet det af. Virker det, eller virker det ikke – og så komme videre.

Skulle man sammenfatte Kleons tanker og føre dem direkte over i digitalt regi som råd til dig, der har svært ved at komme rigtigt i gang eller synes, digitalisering er alt for stor en mundfuld, kunne det være med disse tre spørgsmål:

-      Hvad er det mindst mulige skridt, jeg kan tage med størst mulig forretningsmæssig effekt?

-      Hvem kan jeg inddrage i processen (kunder) og prøve min ide af på i praksis i den fysiske verden?

-      Hvad er den korteste vej til at etablere en test (få timer - presset tidsramme kan være sundt)? (tegning, papirskitse, papmodel osv.)

Hos Klean arbejder vi med disse elementer på daglig basis, og det er forbløffende, så langt man kan komme på meget kort tid med et mindset i stil med dette.

Skulle du være blevet inspireret til at følge en lidt skæv tænker, kunne det være www.austinkleon.com.