Åben løsningsrummet og opdag innovationen

Når man har et problem, er det naturligt, at man vil finde en løsning. Men hvad hvis svaret er, at vi ikke skal løse problemet, men faktisk inddrage nogle flere? 

En virksomhed, der har problemer med hjemmesiden, kan komme og bede om hjælp. Vi kan løse problemet og lave en ny hjemmeside. Men vi kan også finde hovedproblemet bag mange af de problematikker, virksomheden løber ind i. Det handler om at brede problemet ud. At reframe det. Og hvorfor skal vi det?

Einstein sagde engang: ”Vi kan ikke løse vores problemer, med samme tænkning som skabte dem.”

Med andre ord: Vi skal hæve os over problemet og se det i et andet perspektiv.

Engang havde man glødepæren som kilde til lys. Den var smuk, og den gav en god belysning. Men den havde et problem. Den brugte for meget energi. Derfor var der en, der udviklede en ny pære. 

Den brugte mindre energi og løste derfor problemet. Men den havde andre problematikker med sig. Den var farligt for helbedret, dårlig for miljøet, kvaliteten af belysningen var lavere, og derudover var der energimæssigt ikke stor forskel på den og på glødepæren. 

Løsningen med pæren er et godt eksempel på, at hver gang man har et problem, en problemdefinition, laver man et løsningsrum. I dette eksempel var løsningsrummet ikke særlig stort. Men rykkede sig fra at lave en slags pære til en anden slags pære. Uden stor succes. 

Det, man skulle have gjort, var at åbne løsningsrummet. Så kommer der nemlig et mulighedsrum. Det kunne man have gjort ved at stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan vi gentænke lys? 

Man finder nemlig løsninger, ud fra den måde man stiller spørgsmål på. Og det er det, der er sagens kerne. Hvilke spørgsmål stiller man sig selv i løsningen på et problem?

Dét er et reframe. Reframing er design-tænkning. Design-tænkning er at finde en anden tilgang til vores problemer. 

Vi skal åbne op for løsningsrummet. Når vi gør det, kan vi begynde at snakke om innovation. Radikal innovation. Kirsten Bonde Sørensen holdt oplæg om dét og vejen derhen på Klean Masterclass 2019.

Kirsten Bonde Sørensen

Kirsten siger, at fremtidens medarbejdere er meget mere aktive medskabere, end vi har set tidligere. De kommer med nye kreative innovations- og forretningskompetencer. Samtidig er de kloge på livet og følger egne værdier.