KLEAN PAPER LOUNGE 2023

Er du nysgerrig på den nyeste forskning og på at møde dem, der driver den?

Så vær med når erhvervslivet møder forskningen til Klean Paper Lounge 2023.

 

Næste sæson af Klean Book Lounge bliver til Klean Paper Lounge. Formålet er fortsat at skabe inspiration ved at sætte rammen for mødet mellem forfatter og læser, men hvor vi hidtil har mødtes om en bog, dykker vi nu ned i den videnskabelige forskningsartikel.

Forskning i virksomhedsledelse, moderne organisationer, strategi, digitalisering, innovation, etc. repræsenterer en overflodskilde til inspiration og viden. I Klean ser vi, at mange oplever en række barrierer ift. at læse og forstå budskaberne i den type tekst. Derfor vil vi med Paper Lounge skabe et rum for den oversættelse, og faktisk mener vi, at den videnskabelige artikel passer godt ind i et travlt arbejdsliv, hvor det ofte kan blive en udfordring at finde tid til at læse hele bøger. Vi forbereder en læseguide med specifikke nedslag, så man hurtigt kan forstå pointerne og deltage i en fælles diskussion. Forskningsartiklen skal være gennemlæst forud for møderne, hvor vi tager en dialog med forskeren om emnet. Ønsket er, at forskningsartiklen bliver afmystificeret, så man som praktiker i højere grad begynder at orientere sig i den retning, og kan anvende den type indsigti sin dagligdag.

Vi garanterer, at du får et indblik i en helt anderledes verden, og håber, at du ser den spændende mulighed for at blive eksponeret for, og diskutere, helt nye idéer og trends. For erhvervet er det en helt unik mulighed for at være på forkant. For de forskere, der præsenterer deres arbejde, er det en mulighed for at afprøve idéer på et publikum med praktisk erhvervserfaring, samt eksponere sig selv for et netværk der - ud over at kvalificere idéer - også potentielt kan danne datafundament for deres fremtidige forskning.

Hvornår foregår det?

Vi mødes første gang hos Klean torsdag d. 19/1 2023 kl. 14-16 og kommer herefter til at mødes en gang i kvartalet. Yderligere information omkring de deltagende forskere tilgår inden for nærmeste fremtid.

Hvad koster det?

Det er ganske gratis at deltage i Klean Paper Lounge, og du kan allerede nu tilmelde dig her. 

Tilmelding

Nysgerrig? Og vil du vide mere om Klean Paper Lounge?

Kontakt Frederik Jeppesen for yderligere information vedrørende Klean Paper Lounge 2023.