Skab et godt fundament - Værdiafklaring

Blogserien ‘Skab et godt fundament’ sætter fokus på det gode udgangspunkt for digitale kvalitetsløsninger.

Et godt fundament skal kunne udvikle sig over tid og fra start som minimum bestå af værdiafklaring, strategisk kobling, dynamisk organisering og en fleksibel samarbejdsmodel baseret på løbende måling af fremdrift og effekt. 

Værdiafklaring

Det ligger naturligt i mennesket at søge løsninger. Vi har et problem - vi søger en løsning. Det er sådan vi har flyttet os; det ligger som en stærk og vigtig del af vores udvikling.

I en digital tidsalder er tempoet, vi afkræves svar og løsninger, højere end nogensinde tidligere. Her kommer man meget let til i endnu højere grad at være løsningsorienteret og i samme moment glemme, hvad det er for en værdi, en evt. løsning skal give på kort og endnu vigtigere lang sigt. Så her er et hurtigt svar ikke nødvendigvis et godt svar.

For en del år siden, når vi arbejdede med kravspecifikationer, var det klassiske eksempel, at det som kunde var vigtigere at formulere et behov for varme end et behov for en radiator. Pointen var naturligvis, at varmen kunne komme fra andre og mere hensigtsmæssige kilder end en radiator. F.eks. gulvvarme. Med efterspørgsel af radiator, som oftest var kundens første indskydelse, havde vi allerede valgt retning på løsningen. Udfaldsrummet og dermed muligheden for innovation og yderligere værdiskabelse var indskrænket, allerede inden leverandørerne skulle til at besvare og dække behovene. Med angivelse af behov for varme blev der åbnet muligheder for en helt anden ideskabelse.

Det handler om at udfordre målsætninger og finde ud af, hvor den egentlige værdiskabelse ligger.  Man kan sige, at det drejer sig om at udfordre ikke bare svaret på spørgsmålet, kunden stiller, men om det er det bedst mulige spørgsmål at stille for at skabe den værdi, kunden ønsker.

Einstein er citeret for at sige: “Hvis jeg havde en time til at løse et problem, og mit liv afhang af løsningen på det, vil jeg bruge de første 55 minutter på at stille det rette spørgsmål, for i det øjeblik jeg har det, kan jeg løse problemet på 5 minutter”.

”Hvis jeg havde en time til at løse et problem, og mit liv afhang af løsningen på det, vil jeg bruge de første 55 minutter på at stille det rette spørgsmål, for i det øjeblik jeg har det, kan jeg løse problemet på 5 minutter”

Albert Einstein

Rent metodisk kalder man det reframing. Vi kan oversætte det til at træne evnen til at se en problemstilling fra flere sider. Det er svært, da vores hjerner lynhurtigt danner faste forståelsesrammer. Man kan sammenligne det med at tage en række billeder med sin smartphone af samme motiv fra forskellige vinkler. Hjernen skal have lidt hjælp til at komme ud af de faste mønstre.

En meget konkret måde at udfordre sig selv på er også at stille spørgsmålet ‘hvorfor’. Det åbner nogle gange udfaldsrummet markant. Der kan være mange veje til det samme mål. 

A: “Hvordan holder vi op med at købe plastic bæreposer, når vi køber ind?” 

B: “Hvorfor?” 

A: “For at nedbringe vores forbrug af plastic”. 

B: “Så kunne vi også kigge på vores forbrug af tandbørster, sugerør, frugt og grønt i plast mv.”

Pointen er at få udfordret problemet og afklaret, hvor den egentlige værdiskabelse ligger, før vi begynder at løse det. På den måde får vi skabt et reelt rum for nytænkning.

Klean har arbejdet med digital forretningsudvikling i mere end 10 år. Kompleksiteten i løsningerne er øget i takt med øgede krav fra markedet (privat og erhverv). Onlineløsninger er i sig selv over perioden blevet stadig mere forretningskritiske. Som forbrugere i en onlineforretning forventer vi god service og smidig håndtering fra ordreafgivelse til levering. Vi stiller de samme høje krav til enhver anden form for onlineservice. Et godt fundament er vigtigere end nogensinde.