SKREVET AF OLE ØSTERGAARD

Lyset i køleskabet er slukket — hvad betyder det?

 

Jeg var forbi den lokale bager i går morges. 3 håndværkere og en liter juice. Men køledisken var mørk, og jeg troede, den var slukket. Så i første omgang valgte jeg at gå udenom juicen – den var jo ikke kold. Men det var den alligevel. Lyset i køleboksen var bare slukket. Hvad er det tegn på?

Vi er på vej ind i en periode med økonomisk tilbagegang. Ser man historisk på det, så er der ikke noget unormalt i, at det sker. Og indtil videre betyder den kolde juice, at der stadig er en tro på, at det er ok at køle juicen ned og i første omgang nøjes med at slukke lyset i disken. Vi forbereder os ved at stramme livremmen ind.

Det svære som privatperson og virksomhed, synes jeg, er at få hold på de egentlige konsekvenser, dybden og varighed af en forestående krise.

Så vidt jeg kan se, gør vi mennesker helt pr. automatik to ting i en sådan situation: Vi etablerer så godt som muligt et beredskab og vi går i gang med at optimere. Vi slukker lyset i køleboksen, undlader lys ved fordøren i hjemmet, måske beder vi som virksomheder medarbejdere om at lade elbilen op derhjemme, holde flere online møder og derigennem minimere rejsetid og - omkostninger. Vi kigger rundt og gør noget ved det oplagte.

Som virksomhed gør man det mere struktureret - forbereder, optimerer og genbesøger jævnligt mulighederne og retningen i indtjening, omkostning, afsætning osv. Holder øje med hvordan egen virksomhed og markeder bevæger sig. Bestemte brancher er mindre følsomme over for perioder med økonomisk tilbagegang. Sundhed, logistik, discount og fødevarer f.eks.

Har man musklerne til det, så er en periode med økonomisk tilbagegang også en mulighed for at forberede sig og stå stærkere, når det næste opsving kommer.

Baseret på historiske tal kan man hos Jyske Bank læse, at de virksomheder, der kommer stærkere ud af krisen har formået at holde en retning og ramme en balance mellem at optimere og investere. At have sund fornuft og være progressive.

Angsten og bekymringen for det uvisse kan meget nemt slukke lysten til at eksperimentere. Det er forståeligt. Men eksperimenter er ikke kun at investere kraftigt i noget nyt. Det kan meget vel være at få mere ud af det, du allerede har.

Det er en kendt sag, at benspænd, modstand eller meget stramme rammer kan være stærkt fremmende for kreativiteten. Og evnen til at overkomme modstand kan trænes og blive til en styrke på den lange bane.

Historien om LEGO leverer et klassisk eksempel. Ole Kirk Christiansen havde en lille snedkerforretning, som gik konkurs i 30érne og brændte ned under besættelsen. Det var ekstra stærk modgang i hårde økonomiske nedgangstider. Han lavede forskellige snedkerprodukter, men begyndte efter konkursen at supplere med modevaren yo-yo'en samt nogle små legetøjsdyr af træ. Miniature modeller af træ bliver til trælegetøj og resten er en af de vildeste historier i dansk erhvervsliv. Født i modstanden i 30érnes krise.

Hos Klean arbejder vi sammen med vores kunder om at bruge teknologi. Det handler tit om offensiv udnyttelse af nye muligheder i markedet. Men det er også ofte for at få mere ud af det du og vi allerede har. Det er ikke blot en god idé i krisetid - det er også mere bæredygtigt.

Måske er juicen ikke kølet ned næste gang, jeg besøger bageren. Det lever jeg fint med. Men det kan også være, at de har fundet en helt anden løsning på den lille luksusudfordring at kunne købe en kold juice. Det vil jeg glæde mig til at opdage.