Af Jesper Sørensen

Vedligeholder du udfaset kode?

Thomassons er bygningsdele, som ikke længere har en funktion, men som stadig vedligeholdes. Teknisk gæld er kode, som ikke længere anvendes af din digitale platform, men som stadig vedligeholdes. Har du en ide om, hvor mange Thomassons din kode indeholder?

Illustration af Amaris Chen
http://underscoremagazine.com/yesterday-meet-tomorrow-opinion

Du har sikkert set det. Bygninger, som er moderniseret gennem mange år, men stadig står med bygningsdele som burde have været fjernet. En trappe, der ingen steder fører hen. En balkon, man ikke kan komme ud på, eller et gelænder, som ikke længere beskytter nogen mod noget. Det er ikke usædvanligt, og oftest giver disse efterladte bygningsdele kun kosmetiske problemer.

En gang imellem ser man, at nogen fortsætter med at vedligeholde disse efterladte bygningsdele. Gelænderet, som ikke yder nogen beskyttelse, bliver forstærket, og trappen, som ikke fører nogen steder hen, bliver malet.

”Thomassons er bygningsdele, som har mistet deres funktion - men som alligevel bliver vedligeholdt”

I 1972 fik dette fænomen navnet ‘Thomassons’ af den japanske kunstner Akasegawa Genpei, som var fascineret af disse bygningsdele, som havde mistet deres funktion - men alligevel blev vedligeholdt.

De fleste digitale platforme udvikler sig over tid og moderniseres løbende. Funktioner, som var moderne sidste år, erstattes med nye funktioner, som giver ny værdi til forretningen. Ofte fjernes den gamle funktion ikke, fordi det er svært at overskue konsekvenserne. Har man andre funktioner, som er afhængige af koden til den frakoblede funktion? Så er det mere sikkert at lade koden være og slå funktionen fra. Den samlede kode vokser løbende, og mængden af ubrugt kode vokser tilsvarende. Vi vedligeholder den samlede kodemængde, vi opdaterer og opgraderer. Den ubrugte kode bliver en slags Thomassons. Vi kalder det bare noget andet: teknisk gæld.

Vi kender meget få digitale projekter, hvor man rydder pænt op efter sig på daglig basis. Men engang imellem er det afgørende vigtigt at refaktorere sin kode - at slippe af med sine Thomassons - sin tekniske gæld. Resultatet er typisk bedre performance, lavere driftbudget og mindre nedetid. Dertil lavere omkostninger til ny udvikling, fordi udviklerne ikke længere skal tage højde for den tekniske gæld.

Har du en ide om, hvor mange Thomassons din kode indeholder? 

Hvornår er din kode sidst blevet refaktoreret?

Læs mere om begrebet Thomassons