Godt grej uden teknisk gæld

For virksomheder, der udviser kvalitet i alt, hvad de gør, er det vigtigt, at websitet følger trop og møder virksomhedens online kunder på en ordentlig måde. Bent Brandt er en sådan virksomhed. Virksomhedens nye Ehandelsplatform er selvfølgelig ordentligt bygget.

VÆRDI
Agil platform der kommer både kunder og virksomhed til gode

KUNDE
Bent Brandt

SERVICE
Digital platform

KUNDEANSVARLIG 
Jesper Sørensen

Bent Brandt og Klean indledte samarbejde i 2012. Projektet var dengang at implementere en moderne B2B Ehandelsplatform. Løsningen blev lanceret i sommeren 2013. Hver eneste måned de næste 4 år herefter har vi forbedret brugsoplevelsen og skabt nye muligheder for både kunder og personale.

Teknisk gæld

Man kan ikke lægge en plan for udviklingen over en 4 års periode. Ønsker, krav og muligheder opstår undervejs. Derfor opstår der helt naturligt uhensigtsmæssigheder i platformen, ganske langsomt. Det kalder vi for teknisk gæld.

I 2018 lancerer vi den 3. version af bentbrandt.dk - en helt ny løsning, fri for teknisk gæld.

Samtidig erstatter vi en stor og dyr licensplatform med en licensfri open source platform og ændrer platformsstrategien i retning mod flere, mindre komponenter, som hver især er gode til få ting.

Stabiliteten er forbedret, fordi den tekniske gæld er betalt ud. Brugsoplevelsen er forbedret, blandt andet fordi den nye hjemmeside er væsentligt hurtigere end den gamle.

Agil platform

Nu er ikke bare udviklingsprocessen agil. Platformen er også blevet agil. Vi kan etablere eller udskifte komponenter uden store omkostninger. Det var utænkeligt i den tunge, samlede licensplatform, hvor vi ofte måtte udvikle på platformens præmisser.

Agiliteten kommer både kunder og virksomhed til gode. Vi kan udvikle nye brugsoplevelser for Bent Brandts kunder relativt hurtigt. Og fordi platformen nu består af flere mindre komponenter, bliver den tekniske gæld, vi uvægerligt vil generere igen over tid, mindre risikabel.

Om Bent Brandt

Bent Brandt er Danmarks førende leverandør til storkøkkensektoren. De leverer alle former for inventar, maskiner samt serverings- og køkkenartikler, primært til restauranter, kantiner, hospitaler og plejehjem.

Se mere på bentbrandt.dk

Skal vi drøfte din platforms agilitet?

Kontakt Jesper