Af Ole Østergaard

Skab et godt fundament - Strategisk kobling

Blogserien ‘Skab et godt fundament’ sætter fokus på det gode udgangspunkt for digitale kvalitetsløsninger.

Et godt fundament skal kunne udvikle sig over tid og fra start som minimum bestå af værdiafklaring, strategisk kobling, dynamisk organisering og en fleksibel samarbejdsmodel baseret på løbende måling af fremdrift og effekt. 

Strategisk kobling

Klean har gennem det seneste halvandet år gennemført mere end 70 møder baseret på vores digitale modenhedsradar. Radaren består af 35 spørgsmål inden for 7 kategorier med betydning for digital modning: Strategi, Lederskab, Organisation, Kultur, Forretning, Teknologi og Økonomi.

Allerede fra de første møder stod det klart, at en af de store udfordringer i digital modning er virksomhedens kultur og herunder evne til forandring.

Når vi analyserede det nærmere, stod det klart, at der ikke var klare mål for digitale projekter. Hvis der fandtes mål, var de sjældent koblet til de overordnede strategiske mål. Med andre ord var der enten ingen mål eller ingen sammenhæng mellem digitale mål og de overordnede virksomhedsmål. Når vi taler om mål, er det vigtigt at fremhæve, at et mål i høj grad handler om den værdi, vi ønsker at skabe med et digitalt projekt (se blogpost om værdiafklaring).

Forandringsparathed og ændringer kommer gennem en vedholdende og konsistent oversættelse af de store budskaber (strategi, vision, retning) til helt konkret adfærd. Men hvis det ikke er muligt at koble digitale projekters mål til de overordnede mål, er det heller ikke muligt at oversætte til ønsket adfærd. Oversætte projekter til hvad det er, vi vil opnå med dem og få alle til at handle i overensstemmelse hermed.

”Man får, det man måler”

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt er blot en af ledelseseksperterne, der har udtalt: ”Man får, det man måler”. Så udfordringen er at gøre sig projektmålene / den ønskede værdiskabelse klart og få sikret sammenhængen til strategimål, så målene og sammenhængen kan kommunikeres til ønsket adfærd.

Hos Klean anbefaler vi, at man arbejder med sin forretningsmodel og -strategi sammen med ethvert digitalt projekt. De er begge dynamiske, og de bør begge indgå som aktive redskaber, der løbende sikrer justering af den rette kurs.

En best practice måde at gå til sin forretningsmodel er Business-Model-Canvas. Her kan det være, du tænker: ”Den kender jeg godt – den har vi lavet”. Vores erfaring er, at man skal være varsom med at tage noget for givet. Især når det gælder fælles forståelse på tværs af en forretning med flere enheder. At få holdt ønsket projektværdi op mod strategien og et samlende billede af kunder, leverandører, kerneprocesser og pengestrømme betaler sig.

Det giver helhed og mulighed for fælles forståelse.

Klean har arbejdet med digital forretningsudvikling i mere end 10 år. Kompleksiteten i løsningerne er øget i takt med øgede krav fra markedet (privat og erhverv). Onlineløsninger er i sig selv over perioden blevet stadig mere forretningskritiske. Som forbrugere i en onlineforretning forventer vi god service og smidig håndtering fra ordreafgivelse til levering. Vi stiller de samme høje krav til enhver anden form for onlineservice. Et godt fundament er vigtigere end nogensinde.