Hvor parat er du og din organisation til digitalisering?
Det kan Klean måle for jer.

 

Rigtig mange virksomheder oplever, at de er udfordret enten på formuleringen eller eksekveringen af deres digitale strategi. Og årsagerne er oftest de samme.

Faktisk i så høj grad, at allerede i 2017 udgav forskere på Massachusetts Institute of Technology (MIT) en rapport, der viser, hvordan digital modenhed kan forklares. Og at den digitale modenhed er afgørende for evnen til at eksekvere på digitale strategier. Kleans Digitale Modenhedsradar bygger på disse resultater og er et skræddersyet værktøj til at måle virksomheders digitale modenhed, sætte scenen for virksomhedens arbejde med digitalisering og bane vejen for eksekvering. 

Case: Eksekvering af digital strategi med Kleans Digitale Modenhedsradar

For eksempel har en af vores kunder inden for infrastruktur og transport haft en digital strategi i flere år, som det aldrig lykkedes dem at eksekvere. Tværtimod var der alt for mange initiativer og alt for få, der tog ansvar for dem.
 
Allerede ved Kleans første møder med ledelsen, forklarede virksomheden, at en af de store udfordringer var deres kultur og evne til forandring.
 
Et par spadestik dybere, så satte ledelsen lidt flere ord på, hvad årsagerne til den udeblevne eksekvering var:

  • Der var ikke klare mål for digitale projekter. Hvis der fandtes mål, var de sjældent koblet til de overordnede strategiske mål.
  • Der var heller ingen proces for prioritering af de strategiske digitale initiativer. Og dermed ingen klare drivere for, hvilke initiativer, der var vigtigere end andre.
  • De strategiske initiativer savnede ejerskab i organisationen, hvor ingen følte sig ansvarlig for ret meget mere end at komme med initiativer.

Hvis Klean sammen med kunden skulle kunne arbejde med og ændre på dette, så var det nødvendigt at italesætte udfordringerne overfor en større del af organisationen.
 
Derfor satte vi i fællesskab Kleans Digitale Modenhedsradar i spil.
 
Radaren består af 35 spørgsmål inden for 7 kategorier med betydning for digital modning: Strategi, Lederskab, Organisation, Kultur, Forretning, Teknologi og Økonomi.
 
Svarene giver en oversigt over nogle scores på både status samt på forskel mellem aktuel status og det opfattede potentiale.
 
Når man diskuterer aktuelle scores i form af tal, så opstår der transparens og en meget stærkere dynamik, som gør, man nemmere kan holde fokus på bolden.
 
Den første måling var en aha-oplevelse, der kraftigt understregede nødvendigheden. Samtidig gjorde den det nemt at sætte scenen for det videre forløb.
 
Sammen med kunden har vi efterfølgende opsat radaren, så vi kan følge udviklingen over tid.
 
Når scoren er gået op, har vi diskuteret og nået forståelse for, hvilke tiltag der virkede i perioden. Og når den er gået ned, har den vist os, at der var behov for justering.

Skal Klean også måle jeres digitale modenhed?

Vores Digitale Modenhedsradar er et unikt værktøj udviklet til at måle digital modenhed. Og så er den en stærk samtalestarter, der kan sætte scenen for jeres arbejde med digitalisering og bane vejen for eksekvering.
 
Skal vi måle jeres digitale modenhed, så I kan eksekvere jeres digitale strategi

Vind en Klean modenhedsradar og workshop til en værdi af 26.000kr

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev og kommunikation med relevante events og tilbud, deltager du i konkurrencen

Udtrækningen af vinderen sker d. 02/01 2023. Vinderen kontaktes direkte og offentliggøres på LinkedIn og klean.dk